Liện hệ đặt bàn:

Điện thoại: 02113.86.87.88 – 0912.11.96.96

Địa chỉ: Ngã ba hồ Đại Lải – Ngọc Thanh – Phúc Yên – Vĩnh Phúc